Witaj na pokładzie!

Dzię­ku­ję Ci za dołą­cze­nie do będą­cych w dro­dze przez autyzm. Cie­szę się, że będzie­my iść razem.

Wypa­truj ode mnie wie­ści, dzię­ki któ­rym wszyst­kim z auty­zmem będzie się żyło łatwiej.

Jesz­cze tyl­ko sprawdź swo­ją skrzyn­kę i potwierdź, że chcesz być ze mną w kontakcie.

Do usły­sze­nia!
Maria

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.

Newsletter
w Drodze