Światowy dzień wiedzy o autyzmie

Podziel się artykułem!

2 kwiet­nia Nie­bie­ski Dzień w Fil­har­mo­nii Łódz­kiej.
Sztu­ka, warsz­ta­ty, spo­tka­nia, roz­mo­wy dla osób z auty­zmem zwią­za­nych i tych zupeł­nie „zie­lo­nych”.
Ser­decz­nie zapra­szam do Łodzi.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dziesz TUTAJ.

Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.