Szkolenie HANDLE II stopnia, 16-17 lutego 2019 w Warszawie

Instruktor: Jana i Paul Baptie
Tłumaczenie: Maria Dąbrowska-Jędral

Kurs HANDLE II stopnia, tzw. kurs podstawowy jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs I stopnia, tzw. wprowadzajacy.

 

Skończenie kursu HANDLE II stopnia umożliwia jego uczestnikom:

 • Dokładne zrozumienie budowy i funkcjonowania poszczególnych elementów układu nerwowego.
 • Poznanie roli poszczególnych elementów układu nerwowego w procesie uczenia się oraz jak zaburzenia w obrębie ich funkcjonowania wpływają na trudności w codziennych aktywnościach, m.in. w szkole i przedszkolu.
 • Rozumienie kluczowych czynników u osób z trudnościami rozwojowymi, w szczególności z autyzmem, dla dobrego funkcjonowania w codziennym życiu.
 • Odczytywanie trudności w funkcjonowaniu poszczególnych składowych układu nerwowego na podstawie obserwacji zachowań osoby z autyzmem.
 • Rozumienie szczególnych potrzeb osoby z autyzmem, których zaspokojenie umożliwia jej efektywniejsze uczenie się.
 • Adaptacja warunków pracy i życia do potrzeb osoby z autyzmem.
 • Zdobycie umiejętności odczytywania oznak napięcia w układzie nerwowym.
 • Poznanie kolejnych ćwiczeń HANDLE
 • Umiejętność wykorzystywania ćwiczeń HANDLE w codziennej pracy z osobą z autyzmem.
 • Umiejętność modyfikowania ćwiczeń HANDLE adekwatnie do potrzeb osoby z autyzmem.

Szkolenie trwa dwa dni, jest prowadzone w języku polskim oraz częściowo w języku angielskim i wówczas jest tłumaczone konsekutywnie na język polski.

Instruktorzy: Jana i Paul Baptie, Certyfikowani Instruktorzy HANDLE, Certyfikowani Praktycy HANDLE

Tłumaczenie: Maria Dąbrowska-Jędral, Certyfikowany Instruktor HANDLE I stopnia, Certyfikowany Skriner HANDLE.

Cena szkolenia: 890 zł

Zapisuję się!

PLAN KURSU:

Omówienie budowy i funkcji układu nerwowego

 • Neuron
 • Autonomiczny system nerwowy
 • Nerwy czaszkowe
 • Nerwy obwodowe
 • Móżdżek
 • Układ limbiczny
 • Pień mózgu i układ siatkowaty aktywujący

Oznaki stresu w obrębie układu nerwowego

 • Objawy somatyczne
 • Dezorientacja
 • Trudność z utrzymaniem skupienia wzroku
 • Żądanie/potrzeba zatrzymania aktywności
 • Problemy z wcześniej prawidłowo wykonywanymi zadaniami
 • Trudności ze spaniem
 • Słaby apetyt
 • Depresja
 • Letarg/niski poziom energii
 • Wyciszenie/ożywienie
 • Niepokój/strach/paranoja

Układy w neurorozwoju i ich związek z ASD

 • Dotyk
 • Węch
 • Smak
 • Funkcje układu przedsionkowego (ucho wewnętrzne)
 • Kinestezja (mięśnie, świadomość kinestetyczna)
 • Propriocepcja (poczucie ciała w przestrzeni)
 • Napięcie mięśniowe (napięcia mięśnia w spoczynku)
 • Oral Motor functions (okolica jamy ustnej)
 • Widzenie (w świetle)
 • Ruchomość gałek ocznych (płynne wodzenie wzrokiem)
 • Obuoczność
 • Słuch
 • Sekwencyjna pamięć słuchowa
 • Różnicowanie (odruchy, poruszanie różnymi częściami ciała)
 • Lateralizacja (dominacja, świadomość prawej i lewej strony)

Procesy energetyczne

 • Ucho wewnętrzne/układ przedsionkowy: siła ciążenia, kostne przewodzenie wibracji
 • Układ wzrokowy: fale wzrokowe
 • Zmysł dotyku: fale związane z ruchem powietrza
 • Węch: cząsteczki przemieszczające się w powietrzu
 • Słuch: fale dźwiękowe
 • Uziemienie

Mechanizm bodziec-reakcja

 • Motywacja
 • Antycypacja
 • Percepcja
 • Pamięć
 • Planowanie
 • Działanie

Neurologia

 • Odkrycia naukowe w ASD i praktykach HANDLE

Gotowość

 • Oparta raczej na rozwoju układu nerwowego niż na chronologii i standaryzacji

Aktywności HANDLE - możliwe modyfikacje i poszukiwania odpowiednich form odpowiednio do indywidualnych potrzeb

Powtórzenie aktywności z kursu wprowadzającego

Nowe aktywności

 • Przemieszczanie koralika
 • Przykrywanie uszu
 • Zabawa w klaskanie na siedząco
 • Przechodzenie przez koło /tor przeszkód
 • Wschód-zachód
 • Ćwiczenia regulujące funkcje układu przedsionkowego
 • Kręcenie liną

Zapisuję się!

Znajdź nas na Facebooku

 
Copyright © 2019 Centrum Rozwoju Relacji Droga Maria Dąbrowska-Jędral. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.