Zapisy na szkolenia grupowe

Zapi­sy na szko­le­nia gru­po­we Ofe­ru­ję róż­ne moż­li­wo­ści szko­le­nia się u mnie pod­czas zajęć gru­po­wych.

Zapra­szam cię na szkolenia:

Jeże­li w Two­im mie­ście nie odby­wa­ją się aktu­al­nie inte­re­su­ją­ce Cię szko­le­nia, pocze­kaj lub zamów szko­le­nie gru­po­we. Jedy­ne, cze­go potrze­bu­jesz, to zebrać gru­pę 20 osób, a może już ją masz? 
Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.