Zadbaj o swój komfort w święta

Podziel się artykułem!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ponie­waż świą­tecz­ne zamie­sza­nie to czę­sto trud­ny czas dla naszych dzie­ci a tym samym wyma­ga wię­cej uważ­no­ści od nas samych, koniecz­nie zadbaj o kil­ka rze­czy tak, by Świę­ta były dobrym cza­sem dla wszystkich. 

  • Pole­niu­chuj choć przez moment
  • Weź dłu­gą kąpiel przy świecach
  • Choć na moment zatop się w lekturze
  • Idź na dłu­gi spacer
  • Przy­naj­mniej jeden dzień spędź tyl­ko z naj­bliż­szy­mi, bez gości
  • Zauważ dobre chwile
  • Zrób się na bóstwo dla sie­bie i swo­ich bliskich
Zasób 5

W Drodze... – by z autyzmem żyło się łatwiej

W Drodze… to mój bezpłatny newsletter, który wydaję od wielu lat i który stworzyłam, by Cię inspirować, podtrzymywać na duchu, skłaniać do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzielę się w nim swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi życia z autyzmem w tle. Informuję w nim także, co u mnie słychać, co zgłębiam, czego się uczę, czego uczę innych, więc jak chcesz być na bieżąco, zapisz się na mój newsletter* a w zamian zyskasz dostęp do dwóch seminariów, które dla Ciebie nagrałam.

Newsletter
w Drodze